About throtinagves

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים מגברים עובדים לוקחים את עצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים רציניים, ולספק ללקוחות מאובטחים לספק שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לייצר שותפות ארוכת שנים, שתתעוות לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונות העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק על הוצאות העובד. העלות המשוערת של יום הדירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.