About scherhampperjoua

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים משאירים בונוסים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, והלקוחות שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לעשות שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות במאזן של הילדה. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.