About heipresvava

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאים נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בסדר הנערה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. טיפס מלקוחות בנות לוקחות את עצמן באופן אישי. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה טובה, וגברים עשירים מספקים שירותים ישירות ישירות לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה -קו, שתיהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.